Tara Gillesbie Boogie Frantick Michael Bay 4Chan Julia Ling Kaizan Nakazato
Madison Pauly Shore Julia Ling Boogie Frantick Rain Jacki Chan John Belushi Ryunosuke Toranosuke Ohama Hyoma Omatsu Kamo Shichibei